חופשה נבונה

שם המפרסם: מיומנות

למידע מלא על העסק | צור קשר
בס"ד

חופשה נבונה
החופש הגדול בפתח, ואנו שואלים את עצמינו, האם קולות  החופשה הם אלו להם אנו מצפים. או שמא איננו רוצים לשמוע אותם, ומקווים כי לא יגיעו.
דפיקותיו של החופש הגדול הן בעלות מספר משמעויות.
תעסוק הילדים ,הינה נושא חשוב כשלעצמו, אבל אנו לא נעסוק בה, בכתבה זו.
קיימת , המשמעות הכלכלית והכספית של החופש הגדול ובעניין זה נדון.
שמעתי פעם בשם אחד האדמו"רים , שבפרשת מחצית השקל הראה הקב"ה למשה מטבע של אש, מה ההקשר בין אש למטבע?
אש כידוע 1.יכולה לא להועיל ולא להזיק,2.יכולה להועיל, 3. ויכולה להזיק .
היא מועילה כששומרים על מרחק ראוי ממנה והיא מחממת ועוזרת  בבישול. 
היא אינה  מועילה או מזיקה כשמתרחקים ממנה ,מאוד.
היא מזיקה, כשמתקרבים אליה.
המטבע= הכסף שבידינו ,עלינו להשוותו לאש. עלינו ,כיהודים לשמור מרחק מן הכסף.אם נשמור את המרחק הראוי,לא תהיה לכסף השפעה רעה עלינו אזי ישמש אותנו הכסף ככלי לעבודת השם.
במהלך  השנה יש להקדיש זמן ללימוד  ההנהגה היהודית והנכונה בהיבט הכלכלי והכספי. כעת, בפתחו של החופש הגדול, ניקח את החופש כפרויקט כלכלי לימודי, וננסה להפיק לקחים לכל השנה כולה ואולי גם לעבור את החופש, ברגיעה כלכלית.
שלב 1:
תכנון תקציב- המושג תקציב מוכר לנו ממחוזות אחרים, תקציב המדינה, למשל. נראה  לנו כי מילה זו לא שייכת כלל וכלל לניהול כלכלת הבית אך האמת הפוכה : יש תקציב לכל בית יהודי. מדוע רווחת הדעה כי "אין תקציב לבית". 
יש לכך סיבה מעניינת.  בעבר ,הלא רחוק, כלכלת הבית הייתה פשוטה ,פנימית וחיצונית.
בבית פנימה,האפשרות היחידה לקנות ולצרוך ,הייתה בכסף מזומן . כסף מזומן הגיע ,רק מהכנסות אמיתיות- קרי תשלום עבור עבודה או לימוד. הלוואות היו מחוץ לתחום מכמה סיבות ,ואין כאן המקום להאריך בזה. כשצריכים לקנות או לשלם בכסף מזומן, התקציב הוא חלק מהחיים כל העת, כי במידה ולא יישאר כסף ,לא יהיה ממה לחיות. אז, גם בלי לדעת על תקציב, התקציב היה כל העת מול העיניים ,בראש ובלב ,ללא סטייה ולו הקטנה ביותר.
חיצונית - כלכלת הבית נשמרה על ידי כל הגורמים. לדוגמא, לו רצינו לקנות "חשמל" היה אפשר רק בתשלום מראש, בהתאם ליכולת האמיתית שלנו. לא כמו היום,שאנו קונים "חשמל" ומשלמים בתאריך בלתי ידוע.לכן, יכול להיות שאנו קונים "חשמל" בהיקף שלא מתאים ליכולתינו הכלכלית. החיים אז, היו במצב  שמירה שהשאירה את העניים והעשירים, בתוך מסגרת תקציבית, ללא חריגות.
משום כך, המילה תקציב, בימינו,  לא קיימת, אל אף שהגענו למצב של הכרח קיומי.
המעוניינים לא להסתבך, כלכלית, מוזמנים לחשוב על ה- תקציב!
החופש הגדול כידוע, עולה כסף. יש לתת על כך את הדעת, ולהתכונן. בכלכלה הביתית יש את השגרה השוטפת,  הזורמת שנים עשר חודשים בשנה ללא שינויים, בדרך כלל. יש לה, את השווי הכספי שלה. ישנן תקופות, בהן העלות  יורדת מעט, אך רוב ימות השנה העלות, היא אותה עלות. בחופש הגדול- השגרה השוטפת  עולה כמו כל חודש אחר, אך יש לא מעט סעיפים חדשים לתקופה הגורמים לעומס כלכלי. עלינו לתכנן אותם, כצעד ראשון, להתמודדות כלכלית ניאותה.

שלב 2:
איך מתכננים תקציב? לאחר שאנו רוצים לתכנן תקציב עולה השאילה איך עושים את התכנון, ובכן,
1. קובעים זמן לשבת בנחת כל מנהלי הכספים בבית קרי הבעל והאישה, האבא והאימא.
2. לישיבה יש להצטייד בדף ועט.
3. כל אחד ממנהלי הכספים בבית /כל אחד מבני הזוג יעלה על הכתב סעיפי הוצאות חדשים שצפויים לדעתו להיות בחופש הגדול, לדוגמא: קייטנות.
4. כל אחד ממנהלי הכספים בבית/כל אחד מבני הזוג יעלה על הכתב סעיפי הוצאות קבועות שקיים סיכוי לגביהם כי יתייקרו במהלך החופש הגדול, לדוגמא: מזון (בתקופת החופש צורכים יותר מזון או  צורכים את אותו מזון אך יותר יקר כשהרכישות נעשות במקומות מרוחקים .
5. לאחר שהרשימה מוכנה, נאחד את הרשימות לרשימה אחת מוסכמת, תוך דיון מכובד על סעיפי הוצאות שרק צד אחד העלה, האם הם נשארים בתקציב או שהם יוצאו מחוץ לתקציב, ואז אפשר להגיע להסכמה כי בסעיף הזה לא מוציאים כסף או לא מגדילים את התקציב, בדרך אגב כאן נגלה , כי סעיפי החופש הגורמים למחלוקת בין בני זוג , בצורה זו מטופלים בדרך כבוד, וללא אמוציות, מה שאין כן כשנמצאים סמוך להוצאה ואז מתנהל דיון , הסיכוי לצאת בשלום ממנו הוא קלוש.
6. הרשימה המאוחדת והמעודכנת היא שלב חשוב בתכנון תקציב, התקציב בנוי מסעיפים, כל זמן שאין לנו את הסעיפים אין יכולת להתקדם. כעת יש לנו את הסעיפים.
7. על יד כל סעיף שרשמנו ננסה כעת לכתוב סכום משוער של עלות הסעיף, לדוגמא: כמה נרצה להוציא או כמה נראה לנו שיעלה הקייטנות לילדים, כמה נראה לנו שיעלה לנו סעיף טיולים בחופש. 500 ₪ משוער, א"כ נרשום ליד סעיף הטיולים 500 ₪ , וכן הלאה בכל הסעיפים.
8. כמובן שכל השערה נוספת ברשימת הסעיפים שלנו, מתחילה להבהיר לנו את התמונה , וגם מעלה מצד כל אחד מבני הזוג שאילות ותהיות, האם יש עוד סעיפים? האם הרשימה הכרחית, אולי יש דברים שניתן לוותר? דיון בריא זה נעשה כעת בצורה הנכונה ביותר, ויש לו השפעה על ההוצאות וההכנסות שלנו בכל תקופת החופש, משפחות שעשו את הדרך עד כאן דיווחו כי כבר הם ראו בחוש את הגידול בהכנסות או קיטון בהוצאות בסעיף החופש.
9. סיכום: לסכם לאחר ההסכמות והמחיקות והדיונים כמה מתוכנן לעלות לנו החופש הגדול.
שלב 3:
סיכום התקציב: יש לנו בידינו נכס יקר מאוד תרתי משמע, אנחנו יודעים לקראת החופש הגדול כמה זה הולך לעלות לנו, ובנוסף, אנחנו יודעים מהם הדברים שאנו מעוניינים לבצע בחופש מבחינה כלכלית, לדוגמא: עלות החופש מגיעה בסיכום הסופי ל- 5000 ₪, והיא כוללת 10 סעיפי הוצאות, שבתוכה סעיף קניות לשנת הלימודים הבאה.
שלב 4:
ההכנסות: כל מסגרת תקציב מורכבת מהכנסות והוצאות, עד עכשיו טיפלנו בחלק ההוצאות בתקציב, כעת אנחנו עוברים לחלק ההכנסות, פירוש: באם החופש הגדול הוגדר אצלנו בעקבות התהליך הנ"ל כפרויקט בפני עצמו שנמדד ונבחן ביחס לעצמו בהפרדה מהתקציב השגרתי והשוטף, יש לנו כעת קופת חופש עם רשימת הוצאות ברורה שמסתכמת לדוגמא ב- 5000 ₪, ועלינו לענות לעצמינו על השאלה מניין נממן את ההוצאה הזו? ה- 5000 ₪ מניין הם באים? מה מקור ההכנסות לקופת החופש? התקציב מעלתו בכך שהוא משקף על הנייר האם יש לנו את היכולת לממן את הפרויקט המצויר על הדף, במידה וטור ההכנסות הוא ריק או מלא אך הכול בסימני שאילה, זה אומר שלעת עתה אנחנו נמתין עד שיימצא המימון לפרויקט.
מה הלאה? ובכן גם למילים בעיתון יש תקציב, והוקצב לי 1000 מילים וחרגתי מהתקציב, לכן נסתפק בזה, במידה והקוראות יבקשו המשך, אולי המערכת תיענה ותגדיל את מסגרת תקציב המילים.
בינתיים, חופשה נעימה ורגועה!

שם המפרסם: מיומנות

למידע מלא על העסק | צור קשר
מילות מפתח: ייעוץ כלכלי,חופשה,כלכלת משק בית,ניהול תקציב
כניסה למערכת
שכחתי סיסמא
לא נרשמת? הירשם חינם

עסקים נבחרים

ניקיון אחר

 ניקיון אחר ,ניקיון שטיחים ספות וריפודים פוליש ווקס והברקה קריסטלית...

סטודיו קוטלר

סטודיו קוטלר הוא המקום הנכון למצוא את הפריטים המיוחדים שישדרגו לכם את...

ד״ר יורם צביון

ד״ר יורם צביון - עורכי פטנטים וקניין רוחני משרד ד"ר יורם צביון צבר...

פטרת ציפורניים

 פטרת הציפורניים היא הבעיה הכי נפוצה כמעט ברגלי האדם. כמעט כל אדם...

המרכז לסיינטולוגיה ישראל בע"מ

המרכז האידיאלי של סיינטולוגיה באוגוסט 2012, מנהיגים, כמו גם מנהיגים...
בניית אתרים    אחסון אתרים    פרסום עסקים
© כל הזכויות שמורות PIRSUME.com