חניכה הכשרה והנחייה אישית - בקלפי הטארוט

האם להאמין, או לא להאמין בקלפי הטארוט, הרי מדובר "בפיסות קרטון"? אכן, הקלפים עצמם הם פיסות קרטון מצוירות, ובזה אין מה להאמין או לא להאמין. מה שרבים מאמינים בו הוא שהקלפים, כמו שיטות אחרות של ייעוץ רוחני ומיסטי, הם כלים רבי עוצמה להעלות תכנים חשובים ומועילים ממעמקי הנפש ומרבדים עמוקים ונסתרים של התודעה. הסיבה לכך היא לא רק הניסיון שנצבר, כי אם העובדה שבכל תרבות ובכל תקופה היסטורית, אנחנו מוצאים שימוש רב בשיטות האלו, בגלל שיש בהן עוצמה חווייתית וטיפולית שעוזרת לנו במצוקות היום יום, ומציעה דרך לפתרון ומימוש עצמי. עובדה נוספת היא, שבני אדם חוזרים אל שיטות הייעוץ האלו שוב ושוב, כדי לקבל כלים אפקטיביים ונכונים להתמודדות עם קשיי החיים. השיטות הללו משלבות מסורות עתיקות, יחד עם תובנות בנות ימינו כמו: חשיבה וגישה טיפולית, קבלה, פסיכולוגיה, נומרולוגיה, מיתולוגיות ומיתוסים, ארכיטיפים, אסטרולוגיה סימבולים ומיסטיקה.

שם המפרסם: קריאה בקלפי טארוט

למידע מלא על העסק | צור קשר
חניכה הכשרה והנחייה אישית - בקלפי הטארוט

מבוא לתיאוריה והיבטים שונים בלימוד קלפי הטארוט, בחניכה והנחיה אישית - כקוראים בטארוט וכהתפתחות אישית.

בתהליך החניכה עובר החניך חווית מסע, זהו מסע הגיבור במיתולוגיה היונית. הוא עובר את חווית ההדרכה, ההכשרה, והלימוד, כדי להיות קורא בקלפי הטארוט, וכפועל יוצא זוכה לאימון בהתפתחות אישית, וחווית לימוד והכשרה יוצאת דופן.
החניך עובר מעין "הסתכלות," של החונך, שהוא מורה דרך מקצועי בכל שלבי המסע.
"הסתכלות" זו על לימודיו, ועל עבודתו של החניך במהלך החניכה, הנו תהליך בו עוברים החונך כמו החניך, כניסה ויציאה למעמקי נפשם.
זהו מעין מפגש, ומאבק - התחזקות, של מודעות עצמית, ושל חיפוש ולימוד מורכבות ומשמעות החיים כאחת.
כשם שהחניך לומד את הארכיטיפים, המיתוסים, והמיתולוגיות של החיה האנושית, כך גם החונך לומד בתהליך החניכה - ועובר הכשרה בעצמו, על ידי הבנה עמוקה של הארכיטיפים השונים, ועל ידי הרחבת המודעות שלו עצמו.

הבנה מעמיקה של הארכיטיפים, המיתולוגיות, והמיתוסים, בתוך תהליך החניכה וההנחיה, יסייעו לחונך להבין את עצמו ואת חניכיו בכל שלבי החניכה, ובעצם בכל שלבי מסע הגיבור.
מסע החניכה או מסע הגיבור, הנו תהליך מתמשך של מציאות פנימית וחיצונית, בו המודע והלא-מודע, היצר והרוח נאבקים ומעצבים זה את זה.
במהלך המסע עוברים החניך כמו החונך, שבעים ושמונה שיעורים, המאפשרים להם להכיר את עצמם: את יצריהם ורגשותיהם, את הקשיים שלהם, הנכויות שלהם, הכשלים, את הפגיעות ואת הגדולה שלהם, המלמדים אותם, לראות ולהבין את המגבלות שלהם, מהיבט חונך - חניך.
בכל מהלך עבודת החניכה וההנחיה במפגש עם החניך, גם החונך חי את מסע הגיבור. הוא מלווה כמורה דרך את החניך שלו, למחוזות אחרים בנפשו, ובמקביל עובר החונך את המסע שלו, לתוך עצמו.
עליו לרדת כמו החניך לשאול, לפגוש יחד ובמקביל לחניך, את  מפלצות נפשו, את הצללים ואת האורות של חייו. עליו להכיר, כמו החניך, את האלים והתפקידים שהם ממלאים בדרמה האנושית, את ייצוגי הכוחות הארכיטיפים הלא מודעים הפועלים בנפשו, ואת האופן שהם מכתיבים לו את התנהגותו, הן כאדם והן כחונך.

על החונך לפגוש את "פצעי" החניך כמו גם את "פצעי" עצמו.
הליכתם יחד מזכירה לנו את שני החברים הטובים, את האחים, או את התאומים, שיוצאים יחד למסע במיתוסים, במיתולוגיות, בארכיטיפים, בסיפורים ובאגדות, והם משלימים זה את זה.
כמורה דרך, נותן החונך לחניך עצות "ומתנות," לעיתים הן אינן אלא שאלות מנחות, דרכי הסתכלות, נקודות השקפה, ותובנות, שמאפשרות לחניך למצוא את העצות, ואת "המתנות" בתוככי נפשו הוא.
החונך הוא שמפלס את הדרך לחניך, כדי שיוכל להיכנס למבוך הפנימי שלו עצמו, להבין את חשיבות הארכיטיפים, המיתוסים, והמיתולוגיות בקלפי הטארוט, ולצאת ממנו עם התובנות הרצויות, ועם העושר הרוחני שהן נושאות עימן.

יחסי החונך - חניך, יכולים לשקף מערכות יחסים אחרות, שמושלכות על תהליך החניכה, כמו גם השלכות ארכיטיפיות הנובעות מהלא - מודע הקולקטיבי. למשל, היחס לחונך מצד החניך, יכול לשקף את יחסי החניך עם הוריו.
פעמים רבות ארכיטיפ האב, וארכיטיפ האם, וארכיטיפ המדריך ומורה הדרך - מושלכים על החונך.

על החונך להעניק לחניך "ארגז כלים" כדי לשאת בו את תוכני הנפש, ואת חרב התודעה המבחינה, כדי שיהיה מודע לעצמו, לתהליך החניכה, ולמציאות האובייקטיבית והסובייקטיבית בכל תקופת החניכה.
למעשה כל "המתנות" שמקבל החניך, בתהליך החניכה מהחונך, הן "מתנות," שהחונך מקבל ממורי הדרך שלו, וממדריכיו הרוחניים.
אלה הן דרכי חניכה והנחייה המלמדים כיצד להיפגש עם כוחו של הלא - מודע ואוצרותיו. "מתנות" אלה נועדו גם לחונך וגם לחניך.

פעמים רבות, החונך מכניס את עצמו למעין מצב של פרסונה, "הרואה ואינו נראה" ומתנהג כאכו - כהד, שמהדהד את החניך, הוא מונע מהחניך לדעת דברים אודות חייו ורגשותיו, וכך הוא מגן על עצמו מחשיפה רגשית, העולה מפעם לפעם במסע החניכה וההנחיה.
מאידך, כיום אנו יודעים, שפרסונת "הרואה ואינו נראה" היא אשליה של החונך. פרסונה זו למעשה חלולה למדי, ואין בה ממש. חניכים רבים מזהים בנקל את רגשותיו של החונך, מעצם האינטראקציה הנוצרת במהלך המסע הרוחני בו צועדים שניהם.
החונך המודרני - העכשווי, מודע לכך שהוא אינו "בלתי נראה," והוא אף מעוניין לחשוף עצמו מדי פעם, כדי שייווצר קשר אותנטי בינו לבין החניך, ולא רק קשר השלכתי, מקצועי.

פעמים רבות החונך אמור להיות האם והאב כאחת, החניך, כגיבור מפגש החניכה, מתנסה ביחסיו בחיי היום יום עם האב והאם בחייו, המושלכים במקרים רבים על החונך.
פעמים רבות, החניך פוגש באופן לא מודע בחונך, את היבטי ארכיטיפ האם: הוא פוגש (בהשאלה) את האם האלמנטארית, שהיא האם המכילה, מזינה, שומרת, דואגת, אוהבת, אמפאטית, וכן את האם המאפשרת לחניך להתפתח כחבר, בקרב קהיליית החיה האנושית. 
כמו כן, פוגש החניך בחונך את ההיבטים של הגבר, האב, את היסודות הרציונאליים, את חוקי הזמן והמקום - את גבולות החניכה, את ההתייחסות האנליטית - פרשנית.

פעמים רבות, יפגשו החניכים בחונך או בחונכת, את ההיבטים הגבריים והנשיים שבנפשם, כדי להכיר את היסוד הגברי, הרציונאלי, כמו גם את היסוד הרגשי - נשי שלהם עצמם.
ככל גיבור במסע חייו, על החונך ללמוד לקבל את אי - מושלמותו וכשליו, כמו את אלה של החניך.
החונך לומד במסע החניכה להכיר את מאווייו הגרנדיוזיים, את תחושת הכל יכול שלו עצמו כחונך, ובהמשך החניכה, הוא לומד להשלים עם אי - התאמתם למציאות.
עליו להיזהר מיצר הגאווה, וממידת היוהרה העלולה לדבוק בו, הנובעת מתפקידו כחונך. עליו לשמור על המידה הנכונה בתהליך החונכות וההנחיה, ולהכיר בגבולות יכולתו שלו, ושל החניך.

הבנתם המשותפת של החונך והחניך את תהליך החניכה וההנחיה, על המשמעויות שלהן, מאפשרת לשניהם לקבל את החונך האופטימאלי "כטוב דיו,"העושה כמיטב יכולתו, ועל פי השקפת ותפיסת עולמו.
החונך חייב להיות בעל האמונה, שמאמין ביכולת ובכורח של עצמו, של החניך, ושל האמונה שהאדם, כחיה אנושית, יכול להשתנות, ושמאמין שיש משמעות וחשיבות רבה בתהליך החניכה וההנחיה, שנועד להעצים את החניך במסעו.
עליו להאמין בחשיבות הדרך בה מתבצעת החניכה בפועל, ובכך, שהיא בעלת ערך ותובנות רבות בתהליך החניכה וההנחיה.
על החונך להאמין ביכולתו להכיל את החניך, עליו להאמין ביכולתו, להתמיר את התכנים, ולהעניק להם את המשמעות הסמלית והרוחנית, כפי שבאה לידי ביטוי בחומר הנלמד.
עליו גם להאמין בכל ליבו, ביכולתו לשאת את קשיי הדרך לאורך המסע המשותף.

כאשר תהליך החניכה מתבצע כראוי, ויש "כימיה" טובה, גם החניך הנו מורה דרך לחונך.
החניך דרך התובנות שלו, מלמד את החונך להכיר את עצמו יותר טוב, ויותר לעומק.
על כן, על אף שהחונך מכיר את מעלותיו, את קשייו ואת גבולותיו, מתרחש בתהליך החניכה מצב, שלעיתים מלמד החניך דרך השקפת עולמו, ודרך התובנות שלו מתהליך החניכה, איך להתמודד עם החיים באופן, שהחונך לא הכיר, או לא העז ללכת בו.
ניתן לומר שהחונך, בקצה קצהו של יום, הנו מורה הדרך -  המדריך, של היורדים למעמקי נפשם, או אל שאול נפשם.
בסיום תהליך החניכה נפרד החניך מהחונך, ממורה הדרך.
עתה, החניך צריך להתחיל ליישם לבדו את התורה, ולצאת לבדו לדרך. לפתח אוטונומיה, להפנים את הידע הרב שרכש, ולהיות עצמאי, כפי שאמר הרבי מלובבי'ץ לתלמידיו: "אני את שלי עשיתי, מכאן והלאה תעשו אתם את כל אשר ביכולתכם".

הפרידה מהחונך, פירושה ויתור על הציר חונך - חניך, שהיווה לחניך כעין מודל, או תחליף זמני לציר עצמי - אגו בנפשו. מעתה אין לחניך עוד צורך, להשליך את העצמי על החונך, ולמצוא בו את החניכה וההנחיה.
מעכשיו על החניך להקשיב להנחיה בנפשו הוא, הבאה ממרכז עצמיותו. ובו בזמן מבקש החונך, שהחניך יהיה מודע לכך, שבינתו וחוכמתו כבר בתוכו, ולא בחונך.
כפי שכתוב בספר משלי: "אמור לחוכמה אחותי את, ומודע לבינה תקרא" (משלי, ז'). 
           


"דרך הטארוט" בוכבינדר צבי (צי'בי) קורא ומייעץ בעזרת קלפי טארוט - אישי עסקי וטיפולי - סדנאות - הרצאות - חניכה אישית - הנחייה טיפולית.
נייד:  050-2030205   אימייל: barzvi12@walla.com

שם המפרסם: קריאה בקלפי טארוט

למידע מלא על העסק | צור קשר
מילות מפתח: מיסטיקה,קלפים,חניכה,טארוט,טיפול
כניסה למערכת
שכחתי סיסמא
לא נרשמת? הירשם חינם

עסקים נבחרים

מיה הדברות

  אודותינו : חברת מיה הדברות נוסדה בשנת 2002 ומתמחה בביצוע הדברה של...

עוגל'ה

עוגות, עוגיות וקאפקייקס מעוצבים לכל ארוע  סדנאות מתוקות בבצק סוכר...

עמי דגני דודי שמש וחשמל

עמי דגני דודי שמש וחשמל מערכות...

טבעוני

חברת טבעוני מפתחת ומייצרת תוספי תזונה פונקציונליים חדשניים המתקדמים...
בניית אתרים    אחסון אתרים    פרסום עסקים
© כל הזכויות שמורות PIRSUME.com