פרשת השבוע

  מוסדות קרבנו לעבודתך
   האתר הרשמי של הרב רפאל זר - באתר כל הרצאות הרב לצפייה ולשמיעה, שידור חי ופרטים על שיעורי הרב. http://karvenu.co.il/...
  למאמר המלא
  בס"ד. פרשת "תולדות" מתוך עלון "חוויית השבוע" של "החוויה היהודית" אתר: www.h-y1.coi.co.il "ויתרוצצו...
  למאמר המלא
  פרשת "תולדות" - מילים סמויות לפניכם דרש על פרשת"תולדות". עליכם לאתר 14 מילים סמויות המוזכרות בפרשה. (ניתן למצוא את המילים הסמויות...
  למאמר המלא
  בס"ד. פרשת "ויצא" מתוך עלון "חוויית השבוע" של "החוויה היהודית" אתר: www.h-y1.coi.co.il "ויצא יעקב מבאר...
  למאמר המלא
  בס"ד. אתר "החוויה היהודית" - www.h-y1.coi.co.il פרשת "ויצא" - מילים סמויות לפניכם דרש על פרשת"תולדות". עליכם לאתר 14 מילים...
  למאמר המלא
  פרשת "ויחי" - מילים סמויות עליכם לאתר, בקטע שלפניכם, 20 מילים סמויות המוזכרות בפרשה. (ניתן למצוא את המילים הסמויות בתוך מילה או בצרוף סוף...
  למאמר המלא
  פרשה בפעולה פרשת
  פרשת "שמות" - מילים סמויות עליכם לאתר, בקטע שלפניכם, 15 שמות סמויים המוזכרים בפרשה. (ניתן למצוא אותם בתוך מילה או בצרוף סוף והתחלה של מלים...
  למאמר המלא
  פרשה בפעולה פרשת
  פרשת "וארא" - מילים סמויות עליכם לאתר, בקטע שלפניכם, 14 מילים (שמות, מקומות, מושגים) מן הפרשה, ו-3 מילים מההפטרה. הערה: ניתן...
  למאמר המלא
  וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם
  פרשת "בשלח" מתוך עלון "חוויית השבוע" של "החוויה היהודית" "...וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע...
  למאמר המלא
  ויקהל משה את כל עדת בני ישראל...
  לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס ושמואל פולק שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם רבים המקומות בתורה שמהווים מקבילים...
  למאמר המלא
  סימליות המשכן לעם ישראל
  פרשת השבוע, פרשת "פקודי", היא הפרשה המסיימת סדרה של חמש פרשות שעוסקות במקדש ובנייתו, כליו, בגדי הכהן ועבודתו במקדש. בסיכום כל הפרשות האלה...
  למאמר המלא
  ממלכת כוהנים וגוי קדוש
  ממלכת כוהנים וגוי קדוש "תורת כוהנים" - כך נקרא על פי חז"ל חומש ויקרא אותו נתחיל בשעה טובה לקרוא בשבת הקרובה. חומש זה עוסק בחלקו הראשון...
  למאמר המלא
  עלון
  עלון "חוויית השבוע" פרשת "ויקרא" http://h-y1.coi.co.il/עלון-חוויית-השבוע.htm ...
  למאמר המלא
  אחת שאלתי מאת ה'
  עם ישראל נמצא כעת במדבר. לפני שתי שבתות, בפרשת "שמיני" קראנו על חנוכת המשכן במרכזו של מחנה ישראל כשהלכו במדבר. המשכן היה מרכזו של הקודש במחנה...
  למאמר המלא
  נקודה שבועית-שבת הגדול פרשת אחרי מות
  השבת נציין את שבת הגדול. השבת שלפני חג הפסח. אחד הטעמים שמקשרים בין שבת זו לפסח היא העובדה שעל פי המסורת בשבת שלפני יציאת מצרים היה התאריך י' בניסן...
  למאמר המלא
  נקודה שבועית-פרשת
  כח הרצון וההתמדה של האדם הוא אחד הדברים המיוחדים שיש באופיו. זוהי תכונה שקשה מאוד ליישום אבל אם האדם יידע להביא את כח הרצון שלו לידי מימוש הוא יוכל...
  למאמר המלא
  נקודה שבועית-פרשת
  חומש במדבר הוא חומש שכל כולו עם ישראל. לאורך כל החומש עוסקים כל הזמן בענייניו של העם. באירועים שעובדים עליו באופן כללי כחברה ולמעשה אנו מלווים...
  למאמר המלא
  נקודה שבועית-פרשת
  לצערנו עם ישראל נמצא בשעה קשה, שלושה צעירים, נערים, נמצאים להם אי שם בידי חבורת מחבלים שפלים שחטפו אותם רק בגלל היותם יהודים בארץ ישראל. דווקא...
  למאמר המלא
  חוויית השבוע שלי פרשת
  הקישור לעלון "חוויית השבוע שלי" http://www.2all.co.il/web/Sites13/hy3/PAGE38.asp...
  למאמר המלא
  נקודה שבועית-פרשת
  פרשת חוקת לכאורה נמצאת רק בתחילתו של החלק השני של חומש במדבר אלא שבפרשה זו אנו מתחילים לקרוא את החלק השלישי של הליכתם של ישראל במדבר לקראת הכניסה...
  למאמר המלא
  נקודה שבועית-פרשת
  עם ישראל נמצא רגעים ספורים לפני כניסה לארץ ישראל. הוא יושב בערבות מואב, מול העיר יריחו, ומכין את עצמו לקראת הכניסה. לאחר שישראל נחשפו לעמים שונים...
  למאמר המלא
  http://www.2all.co.il/web/Sites13/hy3/PAGE40.asp    ------- ...
  למאמר המלא
  עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב
  חז"ל מפרשים, שכוונת הפסוק היא להזכיר את הייחוס של עם ישראל: "כי מראש צורים אראנו" הכוונה לשלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, המשולים ל"צור" (סלע),...
  למאמר המלא
  בזכות מה נעצרה המגיפה
  על פסוק זה נאמר במדרש: "אמר הקב"ה: בדין הוא שייטול שכרו" (במדבר רבה, כ"א/ו'). דברי המדרש מעוררים תמיהה - מדוע מגיע לו שכר בדין? להבהרת דברי...
  למאמר המלא
  נקודה שבועית-פרשת
  בנבואתם של ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל על העמים חוזרת הקריאה לעונשים שה' יעניש אותם גם לעתיד לבוא אם יגרמו רע לישראל. בפרשתנו אנו פוגשים מקרה מיוחד...
  למאמר המלא
  שולחן השבת פרשת
  שולחן-השבת מבט מיוחד ומרתק לפרשת-השבוע, לפי מדרשי חז"ל, הקבלה והחסידות לאור תורת חב"ד מאת הרב יוסף קרסיק שליח הרבי ורב...
  למאמר המלא
  נקודה שבועית-פרשת
  פרשת השבוע, פרשת "מסעי", מסיימת בשעה טובה את חומש במדבר. עם ישראל צעד במשך ארבעים שנה במדבר וצפוי להיכנס לשטחה של הארץ המובטחת שלו. בפרשה מתארת...
  למאמר המלא
  עיר מקלט לרוצחים בשוגג
  בני ישראל מצווים להקצות ערי מקלט לשימוש הרוצח בשגגה, משם יצא רק במות הכהן הגדול. עיר המקלט מספקת הגנה לרוצח מפני גואל הדם והוא יכול לשבת שם עם משפחתו (אם...
  למאמר המלא
  נקודה שבועית-פרשת
  מסעם של בני ישראל הסתיים למעשה בשבוע שעבר, בסוף חומש "במדבר", בשעה שהם חונים מול יריחו בצד המזרחי של הירדן ומחכים לכניסה לארץ ישראל. הם צעדנו ארבעים...
  למאמר המלא
  הנחלה וירושת ארץ ישראל
  "ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ..." (דברים א'/ח'). לשון הפסוק מעורר תמיהה, הרי בני ישראל שהו עדיין במדבר ועוד לא נכנסו לארץ, אז...
  למאמר המלא
  נקודה שבועית-פרשת
  "ה' נתן, ה' לקח, יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם". בשבועות האחרונים, בשעות שבהם עם ישראל עמד ועומד ברגעים קשים מאוד, חווינו כולנו חיים לא...
  למאמר המלא
  "מהו בכל לבבך? בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע" (מסכת ברכות, נ"ד). מכאן משתמע שגם היצר הרע נועד לעבוד את ה\' באהבה. הכיצד? במסכת אבות (פ"ד,...
  למאמר המלא
  ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה". בחייו של אדם ובטח של אומה יש רגעים שבהם התקופה הטובה בה הם נמצאים והשפע הגדול אותו הם חווים משפיע...
  למאמר המלא
  פרשת "עקב" בפרשתנו נזכרת הדבקות בה' פעמיים: "את ה' אלוקיך תירא, אותו תעבוד ובו תידבק... " (דברים י'/כ') ובשנית, "...לאהבה את ה' אלוקיכם, ללכת בכל...
  למאמר המלא
  "כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך, בארצך, אשר ה\' אלוקיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידיך מאחיך האביון" (דברים ט"ו/ז\'). אריכות הפסוק...
  למאמר המלא
  בעוד כחמישה שבועות תתחיל בעזרת ה' שנה חדשה, תשע"ה הבאה עלינו לטובה שנה שעתידה להיות "שנת שמיטה". ההלכות הקשורות לשנת השמיטה רבות ומפורטות...
  למאמר המלא
  "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה, אשר תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם אשר אנכי מצווֶה אתכם היום. והקללה, אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם...
  למאמר המלא
  מידי שבת אנו מתפללים את התפילה לשלום המדינה: "ושלח אורך ואמיתך לראשיה שריה ויועציה ותקנם בעצה טובה מלפניך" - כחלק מהתפילה אנו מברכים את ראשי המדינה...
  למאמר המלא
  מפסוק זה משתמע שהמלחמה נמצאת בעיצומה והלוחמים יוצאים אל המלחמה הקיימת כבר. שאם לא כן, היה ראוי לכתוב "כי תצא להילחם", ביטוי האומר: ההחלטה עם מי להילחם...
  למאמר המלא
  נקודה שבועית-פרשת
  אחד הדברים החשובים שעלינו להבין בחיינו הוא שאין דבר שהוא מובן מאליו. לכל דבר שקיים ומתרחש בעולם יש לו משמעות מיוחדת וחובה עלינו לזכור ולחשוב שבעצם...
  למאמר המלא
  משפט נפלא ומרתק זה נאמר על פי רש"י ביום האחרון לחייו של משה. פעמים נוספות מועטות מוזכר הביטוי "ניצב". במתן תורה נאמר: "…ויתייצבו...
  למאמר המלא
  נקודה שבועית
  אנו עומדים לקראת סיומם של חגי חודש תשרי ופנינו אל תחילת קריאת חמשת חומשי התורה מתחילתם בפרשת בראשית. בתפילת נעילה בסיומו של יום הכיפורים הזכרנו את...
  למאמר המלא
  נקודה שבועית פרשת
  בשבוע שעבר, בפרשת "בראשית" כל האנושות נענשה כאשר אדם וחווה גורשו מגן עדן על ידי ה' לאחר חטאם שאכלו מעץ הדעת. כבר אז, רגע לפני שחטאו אמר להם הנחש...
  למאמר המלא
  נקודה שבועית פרשת
  בפרשת השבוע, פרשת "לך לך" נקרא אברהם אל הדגל על ידי הקדוש ברוך הוא. אחד המוטיבים שחוזרים על עצמם במעשיו/ דרכיו של אברהם בחייו הן הבריתות. שלוש...
  למאמר המלא
  נקודה שבועית פרשת
  הדמות המרכזית בפרשות השבוע החל משבוע שעבר ועד לשבוע הבא היא אברהם אבינו. בין שלל האירועים שעוברים על אברהם מסתתר לו אחיינו הוא לוט בן אחיו....
  למאמר המלא
  נקודה שבועית פרשת
  בשבוע שעבר בפרשיית עקידת יצחק נאמרה לאברהם הבטחה: "כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים ויירש זרעך את שער אויביו". ...
  למאמר המלא
  נקודה שבועית פרשת
  השבת נפגוש את יצחק ורבקה באופן מאוד פעיל. יצחק ורבקה היו מיוחדים בדרכם כל אחד בייחודו שלו/ה. יצחק הוא היחיד מהאבות שנולד בארץ ישראל והוא האב שהאריך...
  למאמר המלא
  נקודה שבועית פרשת
  אהבת יעקב לרחל,שבאה לידי ביטוי בפרשת השבוע שלנו, פרשת "ויצא" משמשת השראה למקרים רבים במהלך הדורות, הבולטת שבהם היא שיר השירים. האהבה הגדולה...
  למאמר המלא
  נקודה שבועית פרשת
  בפרשות האחרונות אנו קוראים רבות אודותיו של יעקב. כידוע רבקה, אימו של יעקב, היא דמות מאוד פעילה בחייו ואף הייתה הגורם לכך שיעקב הוא זה שיקבל את הברכה...
  למאמר המלא
  כניסה למערכת
  שכחתי סיסמא
  לא נרשמת? הירשם חינם

  עסקים נבחרים

  שיש השלום לגזיאל

   אנו שיש השלום לגזיאל מתמחים בייצור מצבות מכל הסוגים עם הכרות של רוב...

  sweet-twins

  אני מכינה מזכרות לאירועים כגון: ברית/ה, בר/בת- מצווה. חינה, חתונה וכל...

  משרד עו"ד דביר ברקוביץ'

  עורך דין פלילי, דיני תעבורה, יו"ר ארגון תמיכה וייעוץ לנפגעי עלילה מינית...

  ד"ר סרגיי ספקטור

  סרגיי ספקטור הינו דוקטור המתמחה בניתוחי מח, מהטובים בתחומו, ובעל שם...

  דור סדנאות-לימודי משחק

  דור פלס נולד ב- 1961, בתל-אביב. בוגר לימודי תואר ראשון באוניברסיטת ת"א...
  בניית אתרים    אחסון אתרים    פרסום עסקים
  © כל הזכויות שמורות PIRSUME.com