יהדות

שערי השגחה - סדרת עיתונאי 1 2 3 4
שערי השגחה למה צביקה גרינפלד לא משתדך? אמריקה לא ממש מאוהבת בטיפוס הישראלי שעשה בה מעשה קניין, ומוסר את נפשו כדי לקדש את...
למאמר המלא
תפילה לשמחת חיים
 מוקד התפילות של חסידי ברסלב מסירת שמות, חינם ללא תשלום – למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים לברכה ותפילה - ע"י חסידי ברסלב בישיבת ברסלב...
למאמר המלא
ונתנה תוקף קדושת היום
אחד מהשיאים של ראש השנה הוא תפילת "ונתנה תוקף". מקור הפיוט הזה הוא כבר במאה ה- 10 ויש הסוברים מהמאות ה- 6 וה- 7 וזה על סמך הממצאים מהגניזה הקהירית בה...
למאמר המלא
נקודה שבועית יום הכיפורים
בתחילת ספר ישעיהו אומר הנביא: "לכו נא ונוכחה יאמר ה' אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו" - הפסוק, שמלווה אותנו ביום...
למאמר המלא
נקודה שבועית "חג הסוכות"
הסתיימו להם הימים הנוראים בתקווה שתפילות כל בית ישראל התקבלו בכיסא הכבוד. אחד המשפטים שחזרו על עצמם בכל תפילה בראש השנה וביום הכיפורים התייחסו...
למאמר המלא
אמרי שפר כ"ג כסלו ה'תשע"ה
"חביב עלי רשע היודע שהוא רשע מצדיק היודע שהוא צדיק. צדיק היודע שהוא צדיק ודאי שהוא לוקה במידת הגאווה, ואין הקב"ה יכול לשכון בקרבו" (החוזה מלובלין)...
למאמר המלא
אורלנוער - אתר הבית לצעירים
  אורלנוער אתר הבית של רביד נגר הרצאות בגובה העיניים, כל מה שרציתם לשאול ולא היה לכם את מי, הכל באתר אחד. באתר תוכלו גם לקרוא תהילים כל יום....
למאמר המלא
גיאת תשמישי קדושה:תפילין מזוזות וספרי תורה ויודאיקה
 גיאת תשמישי קדושה הינה חנות המשווקת תשמישי קדושה ליחידים ולסיטונאים עוד משנת 1980. החנות הוקמה ע"י הסופר הנודע, הרב אשר גיאת הי"ו, בעיר רכסים. ...
למאמר המלא
עיקר ההולדה מעשים טובים
אלה תולדות אברהם, כל המצות ומעשים טובים וכל עבודת השם הם בחינת הולדה ולידה,  כי עקר תולדותיהן של צדיקים הם מעשים טובים. וכמו שהיולדת...
למאמר המלא
נקודה שבועית-פרשת אמור
הימים שבין ראש השנה ליום כיפור נקראים "בין כסה לעשור", הימים בהם אנו מצויים כעת הם ימי הזיכרון. השבוע ציינו את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ובתחילת...
למאמר המלא
אימרי שפר – ב' חשון ה'תשע"ה
ליקט וערך : שמואל אייזיקוביץ ברגע שגילית איזו מכפות הרגליים היא הכף הימנית, כבר אין לך הרבה התלבטויות בקשר למי מהן היא הכף השמאלית. ואז נותרת רק...
למאמר המלא
אימרי שפר - י"ג חשוון ה'תשע"ה
הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי אומר: ריבונו של עולם: איני רוצה ממך כלום ואיני מבקש ממך דבר, אלא שתעזור ותשפיע ש"ידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי...
למאמר המלא
אמרי שפר כ"ה כסלו ה'תשע"ה
בסדר האלף בית, האותיות שאחר א.מ.ן. הם ב.נ.ס. לרמז שאחר עניית אמן בא הנס (נר ישראל {למגיד מקוז'ניץ) בעיני היוונים, מה שהיה יפה – היה קדוש. בעיני...
למאמר המלא
אמרי שפר כ"ו כסלו ה'תשע"ה
חופש הבחירה איננו מושג מסתורי ומעורפל. אתה עושה את מה שברצונך לעשות, ואינך עושה את מה שאין ברצונך לעשות.--{רבי נחמן מברסלב} חוק המיסים הוא סוג של...
למאמר המלא
אמרי שפר ב' טבת ה'תשע"ה
התגברות התאווה על השכל, היא שורש כל חטא. זוג שיש לו מידי יום זמן רגוע של ארבע עיניים, זמן שבו הוא נמצא רק עם עצמו, הבית נראה אחרת. ...
למאמר המלא
אמרי שפר ז' טבת ה'תשע"ה
האושר מספק כח ואנרגיית חיים. הגן על ערכיך מהסתערות החברה. החיים קשים. כאשר אתה עוסק בעבודה קשה, אתה זקוק לכלים...
למאמר המלא
אמרי שפר ט' טבת ה'תשע"ה
חסיד אחד ירד פעם אחת עם חברו למרתף הבית. בחוץ זרחה השמש במלוא עוזה, ואילו המרתף היה חשוך ואפלולי. עמדו השניים על מקומם דקות אחדות עד שהחלו לראות דבר-מה...
למאמר המלא
אמרי שפר י"ג טבת ה'תשע"ה
אם תעזוב את הדאגה היא תישכח אותך אשרי מי ששובר את מידותיו, והשבר לא נשמע למרחוק . הגלות באה למרק את עוונותיהם של ישראל, והתכלית היא שיגיעו...
למאמר המלא
אמרי שפר כ"א טבת ה'תשע"ה
הָיֵּרא ֶאת דבר ה' ֵּמַעְבֵּדי ַפְרֹעה ֵּהִּניס ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ִּמְקֵּנהו ֶאל ַהבתים: רמז נפלא טמון כאן בפסוק – אומר הרבי מויז'ניץ, בעל...
למאמר המלא
אמרי שפר ג' אדר ה'תשע"ה
כאשר התורה מספרת על הריב שפרץ בין רועי הצאן של אברהם לרועי צאנו של לוט, היא מציינת: "והכנעני והפריזי אז יושב בארץ". שואלים גדולי ישראל: מה...
למאמר המלא
אמרי שפר ד' אדר ה'תשע"ה
''כאשר עובר יום ואינני עושה טובה כלשהי ליהודי – אותו יום אינו נחשב אצלי כלל'' (רבי משה מקוברין) כאשר רוצים להעניש את האדם -...
למאמר המלא
אמרי שפר ה' אדר ה'תשע"ה
הרה"ק רבי משה מבויאן אומר: איך יכול אדם להיות אחראי למעשיו, כל עוד הוא עצמו אינו ברשותו. הרה"ק רבי נחמן מברסלב אומר: אדם שאין לו שעה...
למאמר המלא
אמרי שפר י"ח אדר ה'תשע"ה
איש חסר יוזמה, לא ייתכן לו בשום אופן לעלות אל על. "כל איש" – בכל יהודי יש מעלות טובות, וצריך לדעת לגלותן, לנצלן ולהרימן לצורך...
למאמר המלא
אמרי שפר ד' ניסן ה'תשע"ה
  הגאון  מוילנא אומר: תורה ומצוות – ביד האדם להשיגן מה שאין כן יראה ואהבה פנימית מתנת א-לוקים, אך כשאדם עושה את שלו אז ה' לא ימנע...
למאמר המלא
אמרי שפר ה' ניסן ה'תשע"ה
״אין הדורות נגאלין אלא בזכות נשים צדקניות שבדור״ (מדרש רות זוטא) ''בוצין בוצין מקטפיה ידיע״ (ברכות מה, א). רש״י:  הירק ניכר משרשו והאדם...
למאמר המלא
אמרי שפר כ"ז ניסן ה'תשע"ה
...
למאמר המלא
אמרי שפר ל' ניסן ה'תשע"ה
...
למאמר המלא
אמרי שפר י"ג סיון ה'תשע"ה
...
למאמר המלא
אמרי שפר י' טבת ה'תשע"ו
אמרי שפר י' טבת ה'תשע"ו אנחנו יהודים, אנחנו מאמינים בתחיית המתים, ילד אינו רק ילד בעוה"ז, ילד שלך, הוא שלך לנצח! אני מלאתי את החלק שלי בשותפות, שהרי ג'...
למאמר המלא
נקודה שבועית, פרשת השבוע "בא" ה'תשע"ו
בפרשה הקודמת, פרשת "וארא", קראנו אודות שבע המכות הראשונות שנתן ה' למצרים. בפרשתנו , פרשת "בא", נקרא על שלושת המכות האחרונות שהביאו סופית את פרעה לשלוח את...
למאמר המלא
נקודה שבועית, פרשת השבוע "בשלח" ה'תשע"ו
לאורך כל הדורות השנאה והאיבה של עם ישראל לעמלק הייתה מעל פני השטח. הרי גם מצווה מהתורה למחות את זרע עמלק ולא לשכוח. בסיומה של פרשת השבוע שלנו, פרשת "בשלח",...
למאמר המלא
אמרי שפר י"ד אייר ה'תשע"ו
אחד ששאל לרבנו הגר"ח קניבסקי שליט"א בענין נסיעה למירון בל"ג בעומר השיבו: "עדיף­ לשבת וללמוד מלנסוע למירון, זה בטוח" אחד ששאל לרבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א...
למאמר המלא
אמרי שפר כ"ז טבת ה'תשע"ח
...
למאמר המלא
אמרי שפר כ"ח טבת ה'תשע"ח
...
למאמר המלא
מוסדות קרבנו לעבודתך
 האתר הרשמי של הרב רפאל זר - באתר כל הרצאות הרב לצפייה ולשמיעה, שידור חי ופרטים על שיעורי הרב. http://karvenu.co.il/...
למאמר המלא
פרשת השבוע - "תולדות"
בס"ד. פרשת "תולדות" מתוך עלון "חוויית השבוע" של "החוויה היהודית" אתר: www.h-y1.coi.co.il "ויתרוצצו...
למאמר המלא
פרשה בפעולה
פרשת "תולדות" - מילים סמויות לפניכם דרש על פרשת"תולדות". עליכם לאתר 14 מילים סמויות המוזכרות בפרשה. (ניתן למצוא את המילים הסמויות...
למאמר המלא
פרשת השבוע - "ויצא"
בס"ד. פרשת "ויצא" מתוך עלון "חוויית השבוע" של "החוויה היהודית" אתר: www.h-y1.coi.co.il "ויצא יעקב מבאר...
למאמר המלא
פרשה בפעולה "ויצא"
בס"ד. אתר "החוויה היהודית" - www.h-y1.coi.co.il פרשת "ויצא" - מילים סמויות לפניכם דרש על פרשת"תולדות". עליכם לאתר 14 מילים...
למאמר המלא
פרשה בפעולה פרשת "ויחי"
פרשת "ויחי" - מילים סמויות עליכם לאתר, בקטע שלפניכם, 20 מילים סמויות המוזכרות בפרשה. (ניתן למצוא את המילים הסמויות בתוך מילה או בצרוף סוף...
למאמר המלא
פרשה בפעולה פרשת "שמות"
פרשת "שמות" - מילים סמויות עליכם לאתר, בקטע שלפניכם, 15 שמות סמויים המוזכרים בפרשה. (ניתן למצוא אותם בתוך מילה או בצרוף סוף והתחלה של מלים...
למאמר המלא
פרשה בפעולה פרשת "וארא"
פרשת "וארא" - מילים סמויות עליכם לאתר, בקטע שלפניכם, 14 מילים (שמות, מקומות, מושגים) מן הפרשה, ו-3 מילים מההפטרה. הערה: ניתן...
למאמר המלא
וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם
פרשת "בשלח" מתוך עלון "חוויית השבוע" של "החוויה היהודית" "...וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע...
למאמר המלא
ויקהל משה את כל עדת בני ישראל...
לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס ושמואל פולק שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם רבים המקומות בתורה שמהווים מקבילים...
למאמר המלא
עלון "חוויית השבוע" פרשת ויקהל
...
למאמר המלא
סימליות המשכן לעם ישראל
פרשת השבוע, פרשת "פקודי", היא הפרשה המסיימת סדרה של חמש פרשות שעוסקות במקדש ובנייתו, כליו, בגדי הכהן ועבודתו במקדש. בסיכום כל הפרשות האלה...
למאמר המלא
ממלכת כוהנים וגוי קדוש
ממלכת כוהנים וגוי קדוש "תורת כוהנים" - כך נקרא על פי חז"ל חומש ויקרא אותו נתחיל בשעה טובה לקרוא בשבת הקרובה. חומש זה עוסק בחלקו הראשון...
למאמר המלא
עלון "חוויית השבוע" פרשת "ויקרא"
עלון "חוויית השבוע" פרשת "ויקרא" http://h-y1.coi.co.il/עלון-חוויית-השבוע.htm ...
למאמר המלא
אחת שאלתי מאת ה'
עם ישראל נמצא כעת במדבר. לפני שתי שבתות, בפרשת "שמיני" קראנו על חנוכת המשכן במרכזו של מחנה ישראל כשהלכו במדבר. המשכן היה מרכזו של הקודש במחנה...
למאמר המלא
נקודה שבועית-שבת הגדול פרשת אחרי מות
השבת נציין את שבת הגדול. השבת שלפני חג הפסח. אחד הטעמים שמקשרים בין שבת זו לפסח היא העובדה שעל פי המסורת בשבת שלפני יציאת מצרים היה התאריך י' בניסן...
למאמר המלא
נקודה שבועית-פרשת "בחוקותי"
כח הרצון וההתמדה של האדם הוא אחד הדברים המיוחדים שיש באופיו. זוהי תכונה שקשה מאוד ליישום אבל אם האדם יידע להביא את כח הרצון שלו לידי מימוש הוא יוכל...
למאמר המלא
נקודה שבועית-פרשת "נשא"
חומש במדבר הוא חומש שכל כולו עם ישראל. לאורך כל החומש עוסקים כל הזמן בענייניו של העם. באירועים שעובדים עליו באופן כללי כחברה ולמעשה אנו מלווים...
למאמר המלא
נקודה שבועית-פרשת "קורח"
לצערנו עם ישראל נמצא בשעה קשה, שלושה צעירים, נערים, נמצאים להם אי שם בידי חבורת מחבלים שפלים שחטפו אותם רק בגלל היותם יהודים בארץ ישראל. דווקא...
למאמר המלא
חוויית השבוע שלי פרשת "קורח"
הקישור לעלון "חוויית השבוע שלי" http://www.2all.co.il/web/Sites13/hy3/PAGE38.asp...
למאמר המלא
נקודה שבועית-פרשת "חוקת"
פרשת חוקת לכאורה נמצאת רק בתחילתו של החלק השני של חומש במדבר אלא שבפרשה זו אנו מתחילים לקרוא את החלק השלישי של הליכתם של ישראל במדבר לקראת הכניסה...
למאמר המלא
נקודה שבועית-פרשת "בלק"
עם ישראל נמצא רגעים ספורים לפני כניסה לארץ ישראל. הוא יושב בערבות מואב, מול העיר יריחו, ומכין את עצמו לקראת הכניסה. לאחר שישראל נחשפו לעמים שונים...
למאמר המלא
חוויית השבוע שלי פרשת בלק
http://www.2all.co.il/web/Sites13/hy3/PAGE40.asp    ------- ...
למאמר המלא
עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב
חז"ל מפרשים, שכוונת הפסוק היא להזכיר את הייחוס של עם ישראל: "כי מראש צורים אראנו" הכוונה לשלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, המשולים ל"צור" (סלע),...
למאמר המלא
בזכות מה נעצרה המגיפה
על פסוק זה נאמר במדרש: "אמר הקב"ה: בדין הוא שייטול שכרו" (במדבר רבה, כ"א/ו'). דברי המדרש מעוררים תמיהה - מדוע מגיע לו שכר בדין? להבהרת דברי...
למאמר המלא
נקודה שבועית-פרשת "מטות"
בנבואתם של ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל על העמים חוזרת הקריאה לעונשים שה' יעניש אותם גם לעתיד לבוא אם יגרמו רע לישראל. בפרשתנו אנו פוגשים מקרה מיוחד...
למאמר המלא
שולחן השבת פרשת "מסעי" ה'תשע"ד
שולחן-השבת מבט מיוחד ומרתק לפרשת-השבוע, לפי מדרשי חז"ל, הקבלה והחסידות לאור תורת חב"ד מאת הרב יוסף קרסיק שליח הרבי ורב...
למאמר המלא
נקודה שבועית-פרשת "מסעי"
פרשת השבוע, פרשת "מסעי", מסיימת בשעה טובה את חומש במדבר. עם ישראל צעד במשך ארבעים שנה במדבר וצפוי להיכנס לשטחה של הארץ המובטחת שלו. בפרשה מתארת...
למאמר המלא
עיר מקלט לרוצחים בשוגג
בני ישראל מצווים להקצות ערי מקלט לשימוש הרוצח בשגגה, משם יצא רק במות הכהן הגדול. עיר המקלט מספקת הגנה לרוצח מפני גואל הדם והוא יכול לשבת שם עם משפחתו (אם...
למאמר המלא
נקודה שבועית-פרשת "דברים" ה'תשע"ד
מסעם של בני ישראל הסתיים למעשה בשבוע שעבר, בסוף חומש "במדבר", בשעה שהם חונים מול יריחו בצד המזרחי של הירדן ומחכים לכניסה לארץ ישראל. הם צעדנו ארבעים...
למאמר המלא
הנחלה וירושת ארץ ישראל
"ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ..." (דברים א'/ח'). לשון הפסוק מעורר תמיהה, הרי בני ישראל שהו עדיין במדבר ועוד לא נכנסו לארץ, אז...
למאמר המלא
נקודה שבועית-פרשת "ואתחנן"
"ה' נתן, ה' לקח, יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם". בשבועות האחרונים, בשעות שבהם עם ישראל עמד ועומד ברגעים קשים מאוד, חווינו כולנו חיים לא...
למאמר המלא
"ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך..." (דברים ו'/ה').
"מהו בכל לבבך? בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע" (מסכת ברכות, נ"ד). מכאן משתמע שגם היצר הרע נועד לעבוד את ה\' באהבה. הכיצד? במסכת אבות (פ"ד,...
למאמר המלא
נקודה שבועית - פרשת "עקב"
ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה". בחייו של אדם ובטח של אומה יש רגעים שבהם התקופה הטובה בה הם נמצאים והשפע הגדול אותו הם חווים משפיע...
למאמר המלא
ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו" (דברים י"א/כב')
פרשת "עקב" בפרשתנו נזכרת הדבקות בה' פעמיים: "את ה' אלוקיך תירא, אותו תעבוד ובו תידבק... " (דברים י'/כ') ובשנית, "...לאהבה את ה' אלוקיכם, ללכת בכל...
למאמר המלא
" המרחם על הארץ, מרחם על הבריות".
"כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך, בארצך, אשר ה\' אלוקיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידיך מאחיך האביון" (דברים ט"ו/ז\'). אריכות הפסוק...
למאמר המלא
מידת הנדיבות כנגד שמיטת חובות
בעוד כחמישה שבועות תתחיל בעזרת ה' שנה חדשה, תשע"ה הבאה עלינו לטובה שנה שעתידה להיות "שנת שמיטה". ההלכות הקשורות לשנת השמיטה רבות ומפורטות...
למאמר המלא
יסודות "הבחירה החופשית"
"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה, אשר תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם אשר אנכי מצווֶה אתכם היום. והקללה, אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם...
למאמר המלא
נקודה שבועית-פרשת "שופטים" ה'תשע"ד
מידי שבת אנו מתפללים את התפילה לשלום המדינה: "ושלח אורך ואמיתך לראשיה שריה ויועציה ותקנם בעצה טובה מלפניך" - כחלק מהתפילה אנו מברכים את ראשי המדינה...
למאמר המלא
"כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלוקיך בידך..." (דברים כ"א/י').
מפסוק זה משתמע שהמלחמה נמצאת בעיצומה והלוחמים יוצאים אל המלחמה הקיימת כבר. שאם לא כן, היה ראוי לכתוב "כי תצא להילחם", ביטוי האומר: ההחלטה עם מי להילחם...
למאמר המלא
נקודה שבועית-פרשת "כי תבוא" ה'תשע"ד
אחד הדברים החשובים שעלינו להבין בחיינו הוא שאין דבר שהוא מובן מאליו. לכל דבר שקיים ומתרחש בעולם יש לו משמעות מיוחדת וחובה עלינו לזכור ולחשוב שבעצם...
למאמר המלא
"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם..."
משפט נפלא ומרתק זה נאמר על פי רש"י ביום האחרון לחייו של משה. פעמים נוספות מועטות מוזכר הביטוי "ניצב". במתן תורה נאמר: "…ויתייצבו...
למאמר המלא
נקודה שבועית "בראשית"
אנו עומדים לקראת סיומם של חגי חודש תשרי ופנינו אל תחילת קריאת חמשת חומשי התורה מתחילתם בפרשת בראשית. בתפילת נעילה בסיומו של יום הכיפורים הזכרנו את...
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשת "נח" ה'תשע"ה
בשבוע שעבר, בפרשת "בראשית" כל האנושות נענשה כאשר אדם וחווה גורשו מגן עדן על ידי ה' לאחר חטאם שאכלו מעץ הדעת. כבר אז, רגע לפני שחטאו אמר להם הנחש...
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשת "לך לך"
בפרשת השבוע, פרשת "לך לך" נקרא אברהם אל הדגל על ידי הקדוש ברוך הוא. אחד המוטיבים שחוזרים על עצמם במעשיו/ דרכיו של אברהם בחייו הן הבריתות. שלוש...
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשת "וירא"
הדמות המרכזית בפרשות השבוע החל משבוע שעבר ועד לשבוע הבא היא אברהם אבינו. בין שלל האירועים שעוברים על אברהם מסתתר לו אחיינו הוא לוט בן אחיו....
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשת "חיי שרה"
בשבוע שעבר בפרשיית עקידת יצחק נאמרה לאברהם הבטחה: "כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים ויירש זרעך את שער אויביו". ...
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשת "תולדות" ה'תשע"ה
השבת נפגוש את יצחק ורבקה באופן מאוד פעיל. יצחק ורבקה היו מיוחדים בדרכם כל אחד בייחודו שלו/ה. יצחק הוא היחיד מהאבות שנולד בארץ ישראל והוא האב שהאריך...
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשת "ויצא" ה'תשע"ה
אהבת יעקב לרחל,שבאה לידי ביטוי בפרשת השבוע שלנו, פרשת "ויצא" משמשת השראה למקרים רבים במהלך הדורות, הבולטת שבהם היא שיר השירים. האהבה הגדולה...
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשת "וישלח"
בפרשות האחרונות אנו קוראים רבות אודותיו של יעקב. כידוע רבקה, אימו של יעקב, היא דמות מאוד פעילה בחייו ואף הייתה הגורם לכך שיעקב הוא זה שיקבל את הברכה...
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשת השבוע "וישב"
אנו פותחים השבת בסדרה של פרשות המרכיבות סיפור אחד ארוך המהווה את אחד מסימני הדרך של עם ישראל עוד בטרם הפך לעם. ליעקב אבינו משפחה גדולה. הוא זכה ב"ה...
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשת השבוע "מקץ"
פרשת השבוע שלנו, פרשת "מקץ", מביאה את יוסף (בזכות כישרונותיו הרבים) למלוכה על מצרים. דרך ארוכה עשה יוסף מאז הבור שהאחים זרקו אותו לשם ועד שהגיע לכס...
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשת השבוע "ויגש"
שיא המערכה בין יוסף והאחים מגיע בפתיחתה של פרשת השבוע, פרשת "ויגש". יוסף כמלך מצרים, עוד בסוף הפרשה הקודמת, פרשת "מקץ", תובע להשאיר את...
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשת "ויחי" ה'תשע"ה
השבת נסיים את חומש "בראשית", פרשת "ויחי" המסיימת את החומש מסכמת וחותמת את תקופת חייו של יעקב אבינו, האב שזכה לרוב הפרשיות לאורך החומש. לא...
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשת השבוע "שמות"
השבת נתחיל בשעה טובה את חומש "שמות". פרשת השבוע, פרשת "שמות", הפותחת את החומש עוסקת בעיקרה בהתהוותו של עם ישראל ממשפחה פרטית לעם שלם וחדש...
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשת השבוע "וארא"
למנהיג אמיתי של עם יש יכולות חזקות. הוא יכול להשפיע, למשוך, לעודד ולסחוף עם שלם (או לפחות את רובו) בדרכו אחריו. אולם, גם הכיוון ההפוך אפשרי מאוד. עם יכול...
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשת השבוע "בא"
בני ישראל מתקרבים אל שעת היציאה ממצרים, אל סיום תקופת השעבוד הנוראה לעם המצרי. והנה, רגע לפני שמנחית ה' את המכה הנוראה ביותר על המצרים...
למאמר המלא
נקודה שבועית-פרשת "משפטים"
נקודה שבועית פרשת משפטים ה'תשע"ה בשבוע שעבר עלה משה על הר סיני לקבל את התורה מאת ה'. בפרשה הקודמת, פרשת יתרו, הבנו שמשה הולך לקראת כריתת ברית...
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשת "תרומה"
השבת נתחיל לקרוא סידרה של חמש פרשות שכולן עוסקות במשכן. בתחילת הפרשה שלנו השבוע, פרשת "תרומה", אנו מקבלים את הציווי הראשון על המשכן: "ועשו...
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשת ואתה תצווה -זכור.
לאחר שבפרשה הקודמת, פרשת "תרומה", התחלנו לקרוא על הוראות הקמת המשכן והכלים שבו, פרשת השבוע שלנו, פרשת "תצווה", תמשיך בעניין בגדי הכהונה, אופן...
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשת כי תשא ה'תשע"ה
השבת נקרא את הפרשה האמצעית מבין חמש הפרשות העוסקות בבניית המשכן וכליו. חמש פעמים חוזרת התורה על פירוט בניית המשכן לאורך הפרשות האלו...
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשות "ויקהל פקודי" ה'תשע"ה
כשאדם אוהב מישהו הוא דואג להשמיע לו את זה הרבה פעמים. הוא מרגיש צורך לומר את זה. להשמיע. האהבה גורמת להביע ולהוציא את הרגש שלה החוצה. פרשות...
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשת "ויקרא" ה'תשע"ה
בשעה טובה הגענו אל החומש השלישי הוא חומש "ויקרא". לאחר שבחלק השני של חומש "שמות" שסיימנו בשבת שעברה למדנו על בניית המשכן וכליו, חלקו...
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשת "צו" "שבת הגדול" ה'תשע"ה
הרבה מאוד מפרשיות התורה מורכבות מזוגות זוגות של פרשות. צמדי פרשות. כך היו: "תרומה - תצווה", "ויקהל - פקודי", וכך הם גם "ויקרא - צו". הרב צבי...
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשת השבוע "שלח" ה'תשע"ה
...
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשת השבוע פרשת "ויחי" ה'תשע"ו
בשבוע שעבר, בפרשת "ויגש",למדנו שיוסף ביקש להושיב את משפחת יעקב דווקא בארץ גושן על מנת למנוע התבוללות של המשפחה על צאצאיה עם העם המצרי. בתחילת פרשת השבוע...
למאמר המלא
נקודה שבועית, פרשת השבוע "שמות" ה'תשע"ו
בשעה טובה סיימנו את חומש "בראשית", חומש המשפחה, ואנו מתחילים את חומש "שמות", חומש העם. כבר בפרשה שלנו, כשמתגלה המצב הקשה בו שרוי עם ישראל, בוחר ה' במשה...
למאמר המלא
נקודה שבועית, פרשת השבוע "וארא" ה'תשע"ו
אחד הדברים החשובים שאנו צריכים לעשות בשעה שאנו קוראים ולומדים תורה זה ללמוד ולהפנים ממעשיהם של אבותינו ומנהיגנו,מדרכי פעולתם,מהנהגותיהם,מתכונותיהם...
למאמר המלא
נקודה שבועית, פרשת השבוע "יתרו" ה'תשע"ו
בגמרא במסכת נידה כתוב: "תנו רבנן: שלושה שותפין יש באדם - הקדוש ברוך הוא, ואביו ואימו" - בהמשך הגמרא תוסיף ותפרט אילו חלקים בגוף האדם באים מאביו, אילו מאימו...
למאמר המלא
נקודה שבועית, פרשת השבוע "משפטים" ה'תשע"ו
חלקו הראשון של חומש \"שמות\" הסתיים פחות או יותר בפרשה הקודמת, פרשת \"יתרו\". חלק זה של החומש היה מלא בסיפורים בעלי עלילה ותוכן \"מעניינים\" וכל פעם שאנו קוראים...
למאמר המלא
נקודה שבועית, פרשת השבוע "תרומה" ה'תשע"ו
השבת נתחיל לקרוא רצף של חמש פרשות שכולן כמעט במלואן עוסקות בבניית המשכן, כליו, ובגדי הכהן. פרשת השבוע שלנו, פרשת "תרומה", היא הפרשה הפותחת את רצף הפרשות הזה...
למאמר המלא
נקודה שבועית, פרשת השבוע "תצוה" ה'תשע"ו
בפרשה הקודמת, פרשת "תרומה", התחלנו סדרה של חמש פרשות שעוסקות כולן בבניית המשכן וכליו, ובאה פרשת השבוע שלנו, פרשת "תצוה", ועוסקת ברובה בבגדיהם של הכוהנים...
למאמר המלא
נקודה שבועית, פרשת השבוע "כי תשא" ה'תשע"ו
בפרשת השבוע שלנו, פרשת "כי תשא", אנו נחשפים לאחד האירועים הקשים שעובר עם ישראל, חטא העגל. משה רבנו יורד מהר סיני כשבידיו לוחות הברית וסופג מכה קשה ביותר...
למאמר המלא
נקודה שבועית, פרשת השבוע "כי תשא" ה'תשע"ו
בפרשת השבוע שלנו, פרשת "כי תשא", אנו נחשפים לאחד האירועים הקשים שעובר עם ישראל, חטא העגל. משה רבנו יורד מהר סיני כשבידיו לוחות הברית וסופג מכה קשה ביותר...
למאמר המלא
נקודה שבועית, פרשת השבוע "ויקהל" ה'תשע"ו
נקודה שבועית, פרשת השבוע "ויקהל" ה'תשע"ו השבת נקרא בשתי פרשות שונות כיצד הביאו בני ישראל לידי ביטוי את יכולת הנתינה שלהם ואת החיבור שלהם כולם לעבודות...
למאמר המלא
נקודה שבועית, פרשת השבוע "פקודי" ה'תשע"ו
השבת בעזרת ה' נסיים בשעה טובה את חומש שמות. לאורך ארבע הפרשות האחרונות וגם בפרשת השבוע שלנו, פרשת "פקודי", חזרה התורה חמש פעמים על כל ענייני בניית המשכן...
למאמר המלא
נקודה שבועית, פרשת השבוע "ויקרא" ה'תשע"ו
הנה הגענו אל החומש השלישי, חומש "ויקרא,"והפרשה הפותחת אותו היא פרשת "ויקרא" על שמה נקרא החומש עצמו. שני החומשים הקודמים, "בראשית" ו"שמות" היו חומשים מלאים...
למאמר המלא
נקודה שבועית, פרשת השבוע "צו" ה'תשע"ו
נקודה שבועית, פרשת השבוע "צו" ה'תשע"ו אנו ממשיכים במסענו החשוב בחומש ויקרא שעוסק בחלקו הראשון בענייני הקורבנות, וכבר בפתיחת הפרשה רואים את החיבור לסיום...
למאמר המלא
נקודה שבועית, פרשת השבוע "שמיני" ה'תשע"ו
בפרשת השבוע, פרשת "שמיני", אנו קוראים על אחד האירועים הטראומתיים שעברו על עם ישראל. יום חנוכת המשכן, יום שמח. קדושה אופפת את כל המחנה ואז הכול משתבש. שני...
למאמר המלא
נקודה שבועית, פרשת השבוע "תזריע" ה'תשע"ו
פרשת השבוע, פרשת "תזריע", פותחת בענייני יולדת. התורה מצווה את היולדת בציווי תמוה: "וילדה זכר וטמאה שבעת ימים ... ואם נקבה תלד וטמאה שבועיים...ובמלאת ימי טהרה...
למאמר המלא
נקודה שבועית, פרשת השבוע "מצורע" ה'תשע"ו
אנו מגיעים לפרשה הנוגעת בנושא לא פשוט בכלל, הצרעת. פרשת "מצורע" עוסקת בנגע הצרעת שעליה כתוב במסכת ערכין: "אמר ר' יוסי: כל המספר לשון הרע נגעים באים...
למאמר המלא
נקודה שבועית, פרשת השבוע "אחרי מות" ה'תשע"ו
ביום שישי בערב ישבו המוני יהודים ברחבי העולם ויסבו לשולחן הסדר. זהו ערב מיוחד בו אנו יודעים בדיוק מה יאכל כל יהודי ויהודי ברחבי העולם. זהו אחד מהייחודים...
למאמר המלא
נקודה שבועית, פרשת השבוע "קדושים" ה'תשע"ו
נקודה שבועית, פרשת השבוע "קדושים" ה'תשע"ו פרשת השבוע, פרשת "קדושים", היא פרשה שמלאה במצוות ודינים העוסקים בבן אדם לחברו. אחד הדינים המוכרים מהפרשה הוא...
למאמר המלא
נקודה שבועית, פרשת השבוע "אמור" ה'תשע"ו
כידוע לנו התורה היא נר למוסר גבוה מאוד, ובנוסף אין אף מילה בתורה שכתובה בה סתם כך. לכל מילה ומשפט בתורה יש משמעות חשובה שעלינו ללמוד ממנה. אחד האיסורים...
למאמר המלא
נקודה שבועית, פרשת השבוע "בהר" ה'תשע"ו
חז"ל בעסקם בחקלאים שומרי שנת השמיטה, משבחים אותם עד מאוד: "ברכו ה' מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו"....ולמה גיבורי כוח? כיון שרואה שדהו מובקרת ואילנותיו מבקרין,...
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשת "תצווה" ה'תשע"ז
...
למאמר המלא
נקודה שבועית פרשת "בלק" ה'תשע"ז
...
למאמר המלא
כניסה למערכת
שכחתי סיסמא
לא נרשמת? הירשם חינם

עסקים נבחרים

עמית ורד - עורכי דין

משרד עורכי דין נוטריון גישור עמית ורד: משרד בוטיק למשפט אישי ומסחרי...

uph

קהילת מתכנתים - מעצבים - מפתחים - מקדמי אתרים קהילת - UPH הקהילה המובילה...

usabursa

פורטל בורסה אמריקאית בשפה העברית המספק לגולשיו כתבות למאמרים מקצועים...

GOLDIAM גולדיאם

 GOLDIAM חנות תכשיטים המשווקת טבעות אירוסין, נישואין, תליונים, עגילים...

V.ART אומנות הויטראז' לעיצוב הבית

 קשה לדמיין תחום בעיצוב הפנים שבו לא ניתן לשלב ויטראז' , כי באמצעותו...
בניית אתרים    אחסון אתרים    פרסום עסקים
© כל הזכויות שמורות PIRSUME.com