אמרי שפר כ"ג כסלו ה'תשע"ה

חוויית השבוע שלי http://2all.co.il/web/Sites13/hy3/

שם המפרסם: "אורי עוז הפקות – דוד דרומר"

למידע מלא על העסק | צור קשר
"חביב עלי רשע היודע שהוא רשע מצדיק היודע שהוא צדיק. צדיק היודע שהוא צדיק ודאי שהוא לוקה במידת הגאווה, ואין הקב"ה יכול לשכון בקרבו" (החוזה מלובלין)

חודש אלול, הרה"ק רבי דוד מטאלנא זיע"א שאל פעם את אחד מחסידיו הנה הגיע חדש אלול וצריך אדם לפשפש במעשיו, האם אתה עושה כן, ענה לו החסיד העולם אומר אלול בא ואלול חולף ובעל הבית לעולם עומד, א"ל הרה"ק ואנו אומרים בעל הבית בא ובעל הבית חולף ואלול לעולם עומד. (הרה"ק רבי דוד מטאלנא זיע"א)

חוסר יכולת לקבלת החלטות והעדר חסינות נפשית, נובעים מחשיפה לחילוקי דעות בין ההורים בשנות הילדות. בשעה שהורה מורה לילדו לפעול בניגוד להוראת בן הזוג, הוא פוגע באושיות נפשו ומקלקל את כושר התמודדותו. (עצות דברי יאשיהו)

חוסר רגישות לכאב זה הכאב הכי גדול (שמואל אייזיקוביץ)

במי יש לבטח (פניני עין חמד | פרשת מקץ, גיליון 512)
שנת ה'תקל"ז הייתה גורלית ביותר עבור ארצות הברית, מלחמה קשה התחוללה על עצמאותה. רוב המהגרים שהתיישבו בחבלי ארץ שונים, לאחר שהגיעה אליהם שמועת על 'קולומבוס' שגילה את אמריקה היו ברובם בריטים שהיגרו מסיבות שונות, ולאחר שנים שהיו תחת חסות ממלכת אנגליה של האימפריה הבריטית, החליטו להילחם על עצמאותם. אותה תקופה ארה"ב הייתה מורכבת מאוסף עמים שונים שהיו פזורים בארצות שונות ביבשת אמריקה הרחבה, הם חיו לצד האינדיאנים המקומיים בעוני קשה ובמחסור, בהעדר כלכלה מסודרת ויציבה. נשיאה הראשון של ארה"ב היה ג'ורג' וושינגטון, הוא היה צריך בראשית הקמתה של אמריקה להתחיל כמעט מכלום, הוא הקים 'צבא' קטן חלש ועני, לא מגובש, בהיותו מורכב מגולים שהגיעו מארצות שונות. צבא זעיר ונחלש זה נדרש להילחם כנגד אנגליה הגדולה, שהייתה ממלכה איתנה וחזקה.
בתחילת המלחמה הבריטים נצחו בקלות בכל החזיתות, בהיותם צבא חזק, מאומן ומגובש, עם נשק רב, כיאות לממלכת בריטניה המסודרת והתקיפה. הם היו מדכאים ביד קשה את צבאו של וושינגטון שזה עתה הוקם, כישלונם של האמריקאים היה ברור ומוחץ! עיקר הקושי מצד צבא ארה"ב היה הכסף... באותם זמנים שלא כאמריקה של היום, העוני שלט בעוז בכל מקום ברחבי ארה"ב. החיילים שלחמו לצידו של וושינגטון בקרבות הקשות בוולי פורג', לבשו בגדים בלויים וקרועים, אלה היו אז המדים... ובהעדר מקורות מימון היה חסר להם מאוד מזון ותחמושת, שבלעדיהם לא ייתכן לנהל מלחמה!
בעיצומה של המלחמה שגבתה קרבנות רבים, התהלך ג'ורג' וושינגטון ברחובותיה של וולי פורג', שבור, עצוב ומדוכדך, בראותו את המצב לאשורו הגיע לייאוש. החלטת הנסיגה החלה להתבשל בלבו, שכן לא ייתכן לצבא עני של אוסף חיילים בלתי מנוסים, להילחם כנגד מעצמה אדירה כאנגליה! לפתע צדו עיניו בקצה אחד הרחובות המיושנים, איש יהודי היוצא עם משפחתו אל פתח ביתו בשמחה ובחגיגיות, בידו חנוכייה זעירה שעל קניה סדורים צלוחיות השמן עם הפתילות, ומניחה בפתח ביתו מבחוץ, נוטל נר בידו, מברך את ברכות המצווה בהתלהבות, כשכל בני המשפחה עונים אחריו 'אמן', ולאחר הדלקת הנרות ואמירת 'הנרות הללו' וכו', יוצא בריקוד בזמר "מעוז צור ישועתי".
המראה שנגלה לעיניו, מתחילתו ועד סופו, הפליא אותו עד מאוד. 'גם איש זה גר באמריקה כמוני בדיוק', הרהר בליבו, והנה הוא ומשפחתו שמחים וחוגגים, מדליקים נרות ורוקדים, נראה שטוב להם כאן. הוא התקרב לבית, וביקש לשבת קמעא עם משפחה מיוחדת זו, לשאוב מעט חיזוק ותקווה לליבו העצוב והמיואש. בעל הבית קיבלו בשמחה ובסבר פנים יפות, הכניסו בכבוד לביתו הקטן, הגיש לפניו כוס תה חם, עם מעט מזונות, והתנצל, על כך שאין לו את האפשרות לכבדו יותר כפי מעלתו. "אין צורך בהתנצלויות!", אמר, "רק הסבר לי בבקשה, מה טיבם של אותם נרות שהדלקת בפתח ביתך? מדוע הוצאת את נרותיך החוצה אל הרחוב ולא בתוך הבית?". היהודי התיישב בנינוחות, והחל להסביר את סיפור החנוכה, הנסים הגדולים שעשה ה' יתברך עם המכב"ים, כאשר יצאו מתתיהו בן יוחנן כהן גדול עם חמשת בניו ונלחמו בחירוף נפש, עד שעמד להם השי"ת ברחמיו הרבים בעת צרתם, ונמסרו "גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים וכו'". לזכר כל אותם הנסים והנפלאות מדליקים אנו הנרות בפתחי הבתים, כדי לפרסם את הנס, ולהודיע שיש בורא ומנהיג לבירה, שהוא לבדו בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. וברצונו בלבד תלויה הצלחת המלחמה, בהיותו בעצמו "בעל מלחמות!", ולפי מאמרו באה תשועת המלחמה הגדולה, וגברה מלכות בית חשמונאי ונצחם!
כששמע הנשיא את השתלשלות העניין, ובהביטו באור נרות המנורה, שמאירים ישראל בעולם זה כאלפיים שנה, דור אחר דור! קם בסערת נפש ממקומו, והכריז בקול גדול: "אתם היהודים עם של נביאים! אין לי שום ספק, ששליח אתה אליי מהשמיים! לא במקרה נפגשנו ברחוב, אתה שלוחו של הבורא לחזקני ולעודדני בשעתי הקשה, ולהוציאני ממבוכת הייאוש שתפסה בי! הנני יוצא מכאן עם אור הנרות הללו, המאירים בעולם, ועם הלימוד הגדול שהם מלמדים על סדר בעל המלחמות שבעולם! אינני חושש מכלום! גם לא מכך, שאנו נלחמים חלשים כנגד גיבורים... מעטים כנגד רבים... ועניים כנגד עשירים!", סיים את דבריו ונפרד לשלום.
בצאתו התהפכה רוחו בקרבו, חגר בנפשו עוז ותעצומות, והחליט להילחם בחירוף נפש! באותה רוח קרב, שהדביק בו היהודי מרוחם של המכבים הקדושים אשר הערו למוות נפשם במלחמת קודשם. וכך בעקשנות עצומה, בעקביות ובגבורה, ובעיקר בסייעתא מן שמיא, החל הגלגל להסתובב למזלו הטוב, עד מהרה נחל ניצחונות בכל הקרבות הקשים, ואף הכלכלה של ארה"ב החלה להתרומם.
לאחר ניצחונם של האמריקאים התמנה וושינגטון כנשיאה הראשון של 'ארצות הברית' הגדולה, על שמו קראו את עיר הבירה של ארה"ב, ואת תמונתו חרטו על שטרות הדולר האמריקאי, בלא שיוותרו להטביע עליהם את ההכרזה המפורסמת: "בה' אנו בוטחים!".
גם לאחר היותו נשיאה הגדול של ארה"ב לא שכח ג'ורג' וושינגטון את יסודה ותחילתה של מהפכת אמריקה, שעיקרה בביתו של אותו יהודי, על יד נרות החנוכה ופרסום הנס הזורח מהם! ובשנה שלאחר מכן בחג החנוכה שנת ה'תקל"ח הגיע בעצמו לביקור בביתו של אותו יהודי, שגר אז ברחוב 'ברום' שבעיר ניו-יורק. לאות הערכה על העוז והביטחון ששאב בביתו העניק לו מדליה מזהב, שמצידה האחד תבליט מנורת החנוכה, ומצידה השני חרוט: "לאות תודה על אור נרך... – גורג' וושינגטון! ".
ועלינו להפנים את המסר, אם גוי פשוט קיבל חיזוק עצום מנרות החנוכה, עד שכל ארה"ב הגדולה התפתחה בעקבות אותם נרות קודש. כמה חיזוק נורא ועצום צריך איש ישראל קודש לשאוב מאלו הנרות, והאמונה העצומה השופעת באורם, לחזק עצמו וביתו בביטחון איתן בצור עולמים ברוך הוא!
חוויית השבוע שלי

http://2all.co.il/web/Sites13/hy3/

שם המפרסם: "אורי עוז הפקות – דוד דרומר"

למידע מלא על העסק | צור קשר
מילות מפתח: רשע וצדיק,מידת הגאווה,,חילוקי דעות, 'קולומבוס, ,בה' אנו בוטחים,חוויית השבוע שלי,,חודש אלול,חסינות נפשית,,ג'ורג' וושינגטון, וולי פורג',עניים ועשירים,
כניסה למערכת
שכחתי סיסמא
לא נרשמת? הירשם חינם

עסקים נבחרים

המרכז לטיפול אנרגטי

המרכז לטיפול אנרגטי, מעניק טיפול אנרגטי אלטרנטיבי בשיטת הרייקי...

חנות קסמים

אתר חנות קסמים און ליין לראשונה בעיר אילת בו תוכלו למצוא אביזרי קסמים,...

זוהר-לי | זוהרים ואביזרים למסיבות ואירועים

זוהר-לי זוהרים ואביזרים לאירועים היא החברה הזולה ביותר בתחום הזוהרים,...

סלון כלות באשדוד-ROYAL

רויאל סלון-סלון כלות המתמחה בעיצוב שמלות כלה,שמלות ערב,איפור,עיצוב...

טל פוליגרף

מכון טל פוליגרף מנוהל על ידי אבי חדד בודק פוליגרך מוסמך וחברי באיגוד...
בניית אתרים    אחסון אתרים    פרסום עסקים
© כל הזכויות שמורות PIRSUME.com